POLITYKA COOKIES

§ 1. DEFINICJE

1. Administrator - Anna Ellert, Tomasz Plichta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOT Anna Ellert, Tomasz Plichta S.C. z siedzibą w Warszawie (02-815), ul. Żołny 43A; NIP: 9512419994, REGON: 365551071, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; e-mail hello@goodies.pl;

2. Cookies - pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu;

3. Cookies Administratora – są to Cookies umieszczane przez Administratora w celu poprawnego świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

4. Cookies Zewnętrzne – są to Cookies umieszczane przez partnerów Administratora;

5. Regulamin – regulamin Serwisu, dostępny na stronie internetowej www.goodies.pl;

6. Serwis - oznacza stronę internetową, której właścicielem jest Administrator, dostępną pod adresem www.goodies.pl;

7. Użytkownik - oznacza podmiot, który może korzystać lub korzysta z Serwisu według Regulaminu, i na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

§ 2. RODZAJE COOKIES

1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Administrator korzysta z technologii plików Cookies.

2. Cookies zwykle zawierające adres Serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

3. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:

a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika;

b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

4. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

5. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

6. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

§ 3. WYKORZYSTANIE COOKIES

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika;

b) konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika;

c) zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu;

d) analiz i badań oglądalności;

e) świadczenie usług reklamowych.

2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych m.in. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);

b) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta, w tym za pomocą serwisów społecznościowych, m. in.: Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

c) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, m. in.: Google AdSense (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);

d) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, m. in. www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

3. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu.

§ 4. DOSTĘP DO COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

2. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

3. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.